OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Drexel Dragons

Funkcionári klubu

GM a zároveň prezident klubu v jednej osobe -   p. Sajrus

Tréner seniorského tímu  Ijaz Muhammad

Asistenti trénera  Ľubor Siráň (najvyššia úroveň 5)
                                  Roman Sačko (najvyššia úroveň 5)

Fyzioterapeut -  Anton Volavka (najvyššia úroveň 5)

Tréner formy -    Kristián Kišelák (najvyššia úroveň 5)

Tréner dorastu -    Samuel Prídel

Skauti -    Lukáš Vavrovský
                   Vratko Girgoško
                   Ľuboš Brnka  

Vyslaný redaktor -    Feri Strúhanka

Poznámky: V súčasnej dobe sú náklady:

na dvoch asistentov trénera + jedného fyzioterapeuta + jedného trénera formy 65 280 eur týždenne. 
Na troch skautov 20 000 eur týždenne.

Štadión má v súčasnej dobe po rekonštrukcii, ktorá skončila dňa 7.8.2016 kapacitu 38 500 miest.
S toho: 
Na státie je kapacita 21 000 miest.
Na sedenie je kapacita 11 000 miest.
Krytá tribúna má kapacitu 5500 miest.
VIP miesta majú kapacitu 1000 miest.