OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Drexel Dragons

Pravidlá konferencie

 

Posvätné pravidlá konferencie!!!

Pravidlá


Na tejto konferencii nie je povolené uverejňovať obvinenia z podvodov. Použi namiesto toho stránky GM.

Pravidlá konferencie

Na konferenciách Hattricku (vrátane ligových konferencií) nie sú povolené nasledovné veci:
- Inzeráty na hráčov sú povolené len vo vlákne na tom určenom - akékoľvek iné upozorňovanie na predaj hráča (a to aj v budúcnosti), to sa týka aj hráčov v DA ak je z príspevku jasná propagácia hráča za účelom predaja (t.j. uverejnenie údajov na konferencii nielen počas umiestnenia na trhu podľa ktorých sa dá hráč nájsť - meno, ID, klub alebo všeobecne jeho propagácia pred predajom) a požiadavky na ohodnotenie hráčov - použi priamo prestupovú listinu 
(/World/Transfers/) a porovnanie prestupov pri konkrétnom hráčovi je zakázané
- Spam, napr. viacnásobné písanie tej istej správy, alebo zakladanie zbytočných vlákien, ankiet a podobne...
- Rasistické, sexistické a osobné útoky; útoky na národ alebo vieru
- Politická a náboženská diskusia
- Používanie vulgárnych výrazov, vynechané alebo nahradené (* a pod.) písmenko alebo skráteny výraz je tiež považované za nadávku
- Nadávky a znevažovanie
- Obvinenia z podvodov
- Požiadavky na priateľské zápasy - použi Burzu priateľských zápasov 
(/Club/Challenges/Default.aspx) alebo pre dorast (/Club/Challenges/YouthChallenges.aspx)
- Reklamy na dorastenecké ligy alebo žiadosti o prijatie do nich - použi hľadanie v ligách DA (/Search/Default.aspx?view=youthseries) alebo vlákno (15557828.1) v zmysle pravidiel tohto vlákna
- Reklama na veci v reálnom živote
- Referenčné odkazy
- Žiadosti o pomoc s nelegálnym softvérom (piracy) alebo o kľúče k týmto programom/hrám
- Propagovať trestné činy alebo užívanie ilegálnych vecí alebo látok ako napríklad drogy
- Zvýrazňovanie správ, napríklad bezdôvodným odpovedaním na svoju správu len preto, aby sa zobrazila na začiatku zoznamu, a tým na seba alebo obsah správy týmto spôsobom upozorniť
- Falošné vydávanie sa za personál HT
- Diskusia o rozhodnutiach GM alebo/a Moderátorov
- Žiadať o kúpu Fanúšika (Supportera)
- Vytváranie vlákien s témou o online hrách (jedno všeobecné je povolené), uvádzanie linkov na iné online hry
- Propagácia online hier a hocijaký nábor nových užívateľov pre iné online hry

Dodatočne, aj neprimerané používanie VEĽKÝCH písmen je považované za kričanie a nie je tolerované. Rovnako nadmerné používanie tučného písma je zakázané.
Podpisy takisto musia spĺňať všetky horeuvedené pravidlá konferencie.

Tresty

Všetky porušenia horeuvedených pravidiel môžu viesť k trestom od GM (Gamemasterov), MOD (Moderátorov) a HT (Hattrick) personálu.
- Zoznam trestov má veľkú variabilitu.
- Trestom môže byť udelenie pokuty alebo dočasný zákaz užívateľa na konferencii. Vážne porušenia pravidiel môžu viesť až k vylúčeniu z Hattricku. Kapitola 25 pravidiel platí vždy a všade.

Správy/Príspevky môžu byť Moderátormi presúvané do správnych konferencií. Môžu ich taktiež úplne zmazať.

Tresty nikdy nie sú predmetom diskusie v konferencii ani kdekoľvek inde na Hattricku (Kniha návštev, Clubhouse atď.). Na sťažnosti alebo otázky ohľadom trestov použi kontaktný formulár 
(/Help/Contact.aspx) (nie HT-poštu).


Výnimky z pravidiel

Uverejnenie vytiahnutého dorastenca s poznámkou, že je/bude na predaj.
- Je povolené uverejniť len posledného vytiahnutého dorastenca,
- Na tento účel použi špeciálne vlákno "Preradení dorastenci" a pod., aby boli všetci na jednom mieste.
- Pre ďalšie pokyny sleduj prvý príspevok spomínaného vlákna

Na národnej konferencii vo vlákne na tom určenom, je povolené uverejniť inzerát na hráča na trhu. Pozorne čítajte pravidlá vlákna. Inzerovaný hráč musí byť buď so slovenskou národnosťou alebo z tímu, ktorý patrí userovi, ktorí manažuje aspoň jeden slovenský tím.

Upravené 3.2.2016 13:13 užívateľom GM-Golman

 

Reklamy na federácie

Reklamovať federáciu je možné jedine na týchto konferenciách: 
- Globálna konferencia 
(14554477.1)
- Národná konferencia Slovensko a Česká republika, ak ide o federáciu aj pre českých manažérov

Pokiaľ by reklama na federáciu bola umiestnená na viacerych nepovolených konferenciách, môžu byť tieto príspevky zmazané bez upozornenia a môžu byť chápané ako spam s adekvátnym trestom. Názov diskusie musí byť v tvare "[fed] xxxx", kde za xxxx dosadíte názov federácie. Reklama bude následne uzavretá niektorým z MOD/GM. 

Reklamy na poháre

Reklamovať pohár je možné jedine na týchto konferenciách: 
- Globálna konferencia 
- Národná konferencia Slovensko a Česká republika, ak ide o pohár aj pre českých manažérov
Pokiaľ by reklama na pohár bola umiestnená na viacerych nepovolených konferenciách, môžu byť tieto príspevky zmazané bez upozornenia a môžu byť chápané ako spam s adekvátnym trestom. Názov diskusie musí byť v tvare "[cup] xxxx", kde za xxxx dosadíte názov poháru. 
Prihlasovanie do pohára nesmie prebiehať na konferencii. Do začiatku pohára nesmie byť reklama na pohár opakovane zvýrazňovaná. Po spustení pohára môže v threade prebiehať diskusia v zmysle pravidiel konferencie.

Turnaje
Reklama na turnaje alebo žiadosť o účasť je možná iba v určenom vlákne na národnej konferencii Slovenska. Je možné tu inzerovať turnaj určený pre slovenských manažérov. Vlákno 
(16617053.1), pozorne si prečítajte pravidlá.

Usporiadanie súťaže
- názov vlákna musí byť v tvare "[sutaz] xxxx", kde za xxxx dosadíte názov súťaže.
- súťaž musí byť umiesťňovaná podľa svojej podstaty buď na národnú konferenciu alebo non-HT.

Reklama na reprezentačných hráčov na predaj

- Iba tréner reprezentácie môže upozorňovať na reprezentantov na predaj a to jedine v národnej konferencii zeme, za ktorú hráč hraje.
- Tréner reprezentácie nesmie robiť reklamu na predaj hráča, ktorý je v jeho vlastnom tíme.

- Skauti alebo tréner NT/U20 môžu hľadať tímy pre tréning nádejných hráčov vo zvláštnom vlákne za použitia tohoto formulára:


 

Hľadáme trénera
U20 alebo NT: (vyberte jedno)
Druh tréningu: (vlastnosť alebo vlastnosti, ktoré má hráč trénovať)
Úroveň trénera: (napr. solídny alebo lepší)
Úroveň a typ zamestnancov: (napr. asistent trénera 10, tréner formy 5)
Podiel kondície: (presné % alebo rozsah)
Odhadovaný rozpočet: (približne, v zaokrúhlených sumách)

Kontaktujte ma cez poštu ohľadne podrobností.Formát je záväzný. Akékoľvek iné formáty budú posudzované ako reklama, zmazané a trestané. Nie je dovolené dopĺňať informácie, ktoré nie sú uvedené v šablóne. U typu tréningu a kondícii nie je dovolené uvádzať časový plán.

Konferencie federácií

Konferencie federácií nie sú tak striktne obmedzené ako verejné konferencie. Členovia federácie si môžu zvoliť vlastné štandardy a pravidlá, ale pravidlá správania sa (pravidlá hry, kapitola 25) a pravidlá konferencie o ilegálnych softvéroch, trestných činoch a drogách platia aj vo federačných konferenciách. Každé takéto porušenie pravidiel na konferenciách federácií môže byť nahlásené GMs.

Čo robiť v prípade problémov?

Odhalil si chybu alebo máš problém s HT? Uverejnenie na konferencii tento problém nevyrieši, aj keď je možno dobré vedieť, či aj iní majú rovnaký problém ako ty.
Najlepšou voľbou je ísť na stránky GM a napísať mail svojmu GM.

Odporúčania

Zvýrazňovanie príspevkov s prestupmi, napríklad bezdôvodným odpovedaním na príspevok len preto, aby sa zobrazil na začiatku zoznamu, je zakázané.
Vysvetlenie: je taktiež zakázané zahrnúť reklamu na hráča do tvojho podpisu.

Upravené 5.8.2014 20:15 užívateľom Mod-squirrelius

Manuál

Na konferenciách nie je povolený formát HTML a je automaticky mazaný. Preto sme vyvinuli jednoduchú náhradu nazvanú HT-ML (označovací jazyk Hattricku), ktorý ti umožní označovať text podobne ako v HTML. Dodatočne sme vytvorili aj špeciálne príkazy. Ich zoznam nájdeš na hattrick wiki: (http://wiki.hattrick.org/Hattrick_Markup_Language).

Toto je zoznam najčastejšie používaných HT-ML príkazov:


[b]text[/b] sa na stránke zobrazí tučným fontom, teda ako text
[i]text[/i] znamená kurzívu, teda text
[u]text[/u] sa používa pre podčiarknutý text
príkazom [br] dosiahneš zalomenie riadku
pomocou značky [hr] vložíš do svojho príspevku takúto čiaru


[q]text[/q] zobrazí text vo forme takejto citácie

textNajčastejšie používané typy odkazov:

[playerid=xxx] použi ako odkaz na hráča s číslom xxx
[youthplayerid=xxx] pre dorastenca s číslom xxx
[teamid=xxx] tím s číslom xxx
[matchid=xxx] odkaz na zápas
[leagueid=xxx] ligu
[message=xxx.yy] príspevok na konferencii s číslom xxx.yy (xxx tu znamená číslo vlákna a yy číslo príspevku v danom vlákne)
[link=www.example.com] je syntax pre vytvorenie www odkazu

Nie je povolené používanie HT-ML príkazov na zvýraznenie alebo zmenu vzhľadu ničoho iného na Hattricku okrem danej správy. Preto musíš byť pri používaní HT-ML veľmi opatrný, aby neskôr nevznikol chaos. Ak to nebudeš schopný dodržať, bude to považované za porušenie pravidiel (pozri časť Tresty).

Supporter má možnosť používať vo svojich správach podpis. Pre zadefinovanie svojho podpisu klikni na položku Podpis v menu. V každej správe, ktorú píšeš máš možnosť zvoliť, či ho k správe pripojiť alebo nie. HT-ML je v podpise tiež povolené. Tiež si môžeš vypnúť zobrazovanie podpisu v Nastaveniach v hlavnom menu Hattricku.

Po odoslaní správy, môžeš poslať ďalšiu správu až po 30 sekundách. Toto pravidlo zabraňuje viacnásobnému uverejneniu tej istej správy.

Tzv. "Sticky Príspevky" (nálepky) sú zvýraznené červenou farbou a majú vysokú prioritu pre všetkých užívateľov. Príspevky, do ktorých nebolo prispievané počas 30 dní budú automaticky zmazané.

Nastavenia užívateľov, ktorí počas 60 dní nepoužijú konferenčný systém, budú zmazané.

Upravené 5.8.2016 14:06 užívateľom GM-Golman

Tak ako to je zvykom, spolu s novou jazykovou verziou je vytvorena aj nova konferencia pre Otazky (hlavne novacikov) v danom jazyku. 


Novu konferenciu v slovencine mozte najst pomocou vyhladavania konferencii, alebo sa do nej zapisete klikom na tento link, ktory smeruje do vseobecnej diskusie prave na tejto novej konferencii. 

Prajem vam teda vela zodpovedanych otazok, pozyvam vsetkych novacikov a hlavne vsetkych skusenejsich, ktori radi novacikom poradia v ich problemoch.


Otázky (SK) -> všeobecná diskusia

(16373723.1)

Prečo som prehral/vyhral/remizoval tento zápas?
Otázky a odpovede smerujte do tohto vlákna: 
(15729718.1)

 

[stretko]

Pod týmto názvom nájdete odkazy na jednotlivé stretnutia organizované hráčmi zo Slovenska, prípadne z Českej republiky. Príďte sa zoznámiť so svojimi protihráčmi a pokecať o Hattricku. Môžeme pripraviť link na ktorékoľvek stretnutie v Slovenskej republike. Zatiaľ tu máte odkazy na aktuálne organizované stretnutia. Práve takéto "stretká" užívateľov robia z Hattricku tú správnu zábavu.

Korňa,okres Čadca,Žilinský kraj 
(16330075.1)

Bratislava (15467271.1)

Velke letne stretko 2008 v Bolesove: (11505252.1) + (11739854.1)


p.s.: pokial organizujete nejake stretko, kontaktujte niekoho z SK staffu a pridame vam sem odkaz

Upravené 17.9.2013 12:34 užívateľom mad-jj

 

Upozornenie

Boli by sme radi, aby nedochádzalo ku zbytočným nedorozumeniam, a preto aj verejne potvrdzujeme to, čo je už v reále jasne viditeľné. Všetci moderátori môžu moderovať všetky konferencie na HT. Naše konferencie samozrejme nemoderujú moderátori, ktorí nerozumejú po česky alebo slovensky (čo neznamená, že nemôžu).

 

Dôležité odkazy

Pravidlá Hattricku (/Common/gamerules.asp)
Odpovede na naprostú väčšinu otázok môžte nájsť tu. Stačí len chvíľku hľadať.

FAQ 
(/Common/newfaq.asp)
Tu nájdete odpovede, ktoré sa priamo netýkajú taktickej časti hry. Čo ste nenašli v pravidlách, pravdepodobne nájdete tu.

Pravidlá konferencie 
(4001404.1) 
Ešte predtým ako začnete priespievať do diskusií, prečítajte si toto vlákno. Vyhnete sa tak problémom s predstaviteľmi poriadku na Hattricku. Pamätajte: neznalosľ neospravedlňuje!!

Nováčikovská konferencia 
(/common/menuforum.asp?action=viewfolder&folde...81624)
Aj po preštudovaní pravidiel si neviete s niečim pomôcť? Spýtajte sa skúsenejších manažerov!


Otázky a odpovede

Otázka: Pomóc! Nemôžem svojim hráčom dať žiadne príkazy (ofenzívne, extra obranca a pod.)!!

Odpoveď: Toto je jedna z úloh manažerskej nováčikovskej licencie. Pokiaľ nemôžete zadávať pokyny, niečo ste predtým urobili nesprávne. DOKLADNE si prečítajte popis každej úlohy, a rovnako dôkladne ho splňte, potom by nemal byť žiadny problém.

Otázka: Ja a môj brat/otec/matka/babička chceme hrať HT, ale musíme sa pripájať z jedného PC. Môže sa to?

Odpoveď: Napíšte e-mail na slovak@hattrick.org (stačí v slovenčine), v ktorom svoju situáciu vysvetlite. A neobchodujte medzi sebou. Potom by malo byť všetko v poriadku.


Napriek tomu že odpovede na nasledujúce otázky sú všetky obsiahnuté v pravidlách, neuplynie snáď deň, kedy sa na ne niekto nespýta. Preto budú odteraz všetky vlákna obsahujúce tieto otázky smerované sem.


Otázka: Hráč dostal v pohári červenú kartu. Môže nastúpiť v budúcom ligovom zápase?

Odpoveď: Nie. Karty z poháru sa počítajú aj do ligy, a naopak, karty z ligy platia aj v pohári. Karty z priateľských stretnutí sa počítajú iba v danom zápase.


Otázka: Mám zlú náladu v týme, čo s tým??


Odpoveď: Hraním Zápasu sezóny sa nálada v týme znižuje, hraním O nič nejde sa naopak zvyšuje. Prehry ani výhry na ne nemajú vplyv.


Otázka: Hráč bol v zápase vylúčený/zranil sa. Bude trénovať?

Odpoveď: V sucasnosti plati uz minutovy trening, takze dostane trening v zavislosti od toho, kolko minut odohral.

Otázka: Čo je to TSI? Čo ho ovplyvňuje? Prečo mi niekdy spadne o 10 000?

Odpoveď: TSI, alebo Total Skill Index, je vlastne číselná hodnota všetkých jeho skillov či schopností. Čím sú vyššie schopnosti, tým je vyšší TSI. Ovpyvňovaný je niekoľkými faktormi: formou (čím vyššia forma, tým vyšší TSI), kondíciou (čím vyššia, tým vyšší je TSI), zranením (zranenému hráčovi TSI jednorázovo klesne, čím horšie je zranenie, tým váčší je pokles) a od určitého veku klesá aj s časom.

Upravené 26.7.2009 12:36 užívateľom -Cerno

Asistenti manažéra sú programy, ktoré slúžia na správu teamu, sledovanie vývoja hráčov a podobne. Popis týchto programov a odkazy na download nájdete v menu pod položkou Komunita > Programy.Najobľúbenejšie programy:

Hattrick Organizer
 (freeware, OS Windows/Linux/Mac)
(http://www.hattrickorganizer.net)
Tento program je veľmi obľúbený a rozšírený. Jeho nespornou výhodou je, že je multiplatformový, spustíte ho aj pod Windowsami, aj pod Linuxom. Jedinou podmienkou je mať nainštalovanú Javu (http://www.java.com). HO je možné ďalej rozširovať pomocou pluginov (http://www.hoplugins.de).
Konferencia programu: (/common/defaultconf.asp?type=10&subtype=55)
Diskusia: (6699184.1) 

Hattrick Control (freeware, OS Windows)
(http://www.calamardin.com.ar/HC/index.htm)
Program poskytuje okrem základných funkcií (vlastnosti, forma, výkon, zranenia, skúsenosti, tréning, fanúšikovia, sponzori, špecialisti, financie) aj analýzy zápasov akéhokoľvek teamu, prehľady ligovej sezóny (rozpisy zápasov a vývoj v tabuľke). Pomocou HC sa dá sledovať vývoj juniorky a návštevnosť domácich zápasov.
Konferencia programu: 
(/common/defaultconf.asp?type=10&subtype=616)

Hattrick Buddy (shareware, OS Windows)
(http://www.hattrickbuddy.de)
Program s príjemným užívateľským prostredím. Aby správne fungoval, je nutné mať nainštalovaný Microsoft .net framework (http://www.microsoft.com)

Hattrick Coach Proffesional (freeware, OS Windows)
(http://www.h-c-p.net)
Program sa vyznačuje prehľadnosťou a príjemným užívateľským prostredím. Obsahuje klasické funkcie asistenta manažéra: prehľad tréningov, odhady tržnej ceny hráča, kalkulačky pre výpočet ekonómov či výstavbu štadióna.
Konferencia programu: 
(/common/defaultconf.asp?type=10&subtype=40)

Hatrrick Assistant Manager (shareware, Windows)
(http://www.lokesoftware.dk/ham)
HAM je veľmi prehľadný program, ktorý výborne zaznamenáva históriu teamu, vrátane prehľadu a štatistík vytiahnutých juniorov.
Konferencia programu: 
(/common/defaultconf.asp?type=10&subtype=47)

 

PSICO TSI [free program]


Definícia: 
- je to program, ktorý odhaduje medzistupeň TSI hlavného skillu, okrem hlavného skillu chytanie

- stránka tejto aplikácie je: (http://www.aldeaglobal.net/psicotsi/index.htm)

Viac o programe PsicoTSI a diskusia: (7711713.1) (v archive)